Get Adobe Flash player

ورود به سایت

خواب مناسب

یک فرد 17 – 18 ساله روزانه حدود 7 – 8 ساعت خواب  نیاز دارد . این ساعت قابل کاهش است اما خواب کمتر از  6 ساعت به هیچ وجه قابل توصیه نیست . خواب اهمیت بسیاری برای یادگیری و ایجاد حافظه پایدار پس از مطالعه دارد . کمبود خواب می تواند راندمان آموزشی شما را بسیار کاهش دهد . دانش آموزان باید به جای کاهش زمان خواب در درجه اول از تلف شدن زمان در مسائل بیهوده ای از قبیل تماشای تلویزیون ، تلفن به دوستان ، علافی های داخل خانه ، پیامک بازی ! و .. جلوگیری نمایند . و خواب آخرین موردی باشد که سعی در کاهش آن دارند .


زمان بندی خواب روزانه

یکی از مشکلات اصلی داوطلبان کنکوری بی نظمی های روزانه در زمان بندی خواب می باشد . نظم در ساعت بیدار شدن و خوابیدن برای افزایش راندمان خواب و استراحت شما بی نهایت ضروری است . شما می بایست یک برنامه منظم روزانه برای ساعات خوابی خود داشته باشید و این برنامه را حتی در روزهای تعطیل هفته نیز اجرا نمایید . ثابت بودن زمان خوابیدن و بیدار شدن ضمن افزایش کار آیی خواب شما و از بین بردن خستگی روزانه موجب می شود صبح ها به راحتی از خواب بیدار شوید و در طول روز به هیچ وجه احساس خستگی و خواب آلودگی ننمایید . استراحت عصر هم اگر کوتاه باشد نهایتا نیم ساعت می تواند بسیار مفید باشد . اما باید از یک روال ثابت پیروی کند .

مکان خوابیدن

مهمترین نکته در مورد محل خوابیدن ثابت بودن آن است .  محل خواب می بایست تنها برای خوابیدن استفاده شود . انجام هر کار دیگری در این محل  مخصوصا مطالعه هم کارآیی خواب و هم مطالعه را کاهش می دهد .

روش بیدار شدن

بهترین وسیله برای بیداری شما استفاده ساعت درونی مغز شماست . اگر زمان ثابتی برای بیداری داشته باشید پس از چند روز بدون استفاده از یک ابزار خارجی بدن شما خواهد توانست در صورت کافی بودن خواب شب صبح شما را سر وقت از خواب بیدار نماید .

قبل از خواب و  بعد از خواب

یکی از روش های اتلاف زمان در خیلی از دانش آموزان تماشای تلویزیون قبل از خواب است با توجه به خستگی شما در آخر شب اراده شما در این اوقات کاهش می یابد لذا عموما این تلویزیون نگاه کردن های آخر شب بدون هیچ فایده ای به درازا می کشد و این دیر خوابیدن بیهوده شبانه روز بعد شما را نابود می کند !

سعی کنید هر روز صبح بعد از بیدار شدن یک دوش کوتاه 5 دقیقه ای بگیرید . نرمش های کششی صبحگاهی (اگر به طور مرتب انجام شود ) یک روز خوب را بیمه می کند .  و خوردن صبحانه کیفیت روز پیش رو را ارتقا می دهد .

نظرسنجی

شما سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ (کل آرا)

عالي
خوب
متوسط
بد